Beste speler en ouders

Ons jaarlijks basketbalkamp gaat opnieuw door in het centrum van Sport.Vlaanderen te Blankenberge en dit van maandag 12 augustus tot en met vrijdag 16 augustus 2019.

Volgend jaar 2020 (10 -> 14.08)

Het belooft opnieuw een sportieve week te worden met veel basketbaltrainingen waar we heel wat kunnen leren. De trainingen worden gegeven door onze eigen trainers, al is een gasttrainer nooit uitgesloten. Daarnaast is er ook heel wat tijd voor andere leuke ontspanning en amusement en dit met groot en klein samen. Wie er al bij was, kan er van meespreken!

Jammer genoeg heeft Sport.Vlaanderen ALLE prijzen (zowel van de overnachtingen/maaltijden als huur zaal) fors verhoogd waardoor we genoodzaakt zijn onze deelnameprijs ook te verhogen. Deze bedraagt € 260,- per kind. Bovendien moeten we 90% van het totaalbedrag reeds in april vereffenen waardoor we de data voor betaling ook wat aanpassen. We verdelen in 3 schijven om de betaling wat meer te spreiden. Jullie mogen natuurlijk wel het hele bedrag in één keer betalen als dit beter uitkomt!

Indien je wenst deel te nemen aan het kamp, verzoeken we je vriendelijk in te schrijven via de link op de site.

Je inschrijving is pas bevestigd na het storten van een voorschot van € 100,- op rekening BE74 7370 0624 3207 van BBC Houtem, Nieuwegestraat 42 te 9620 Zottegem met vermelding van: Naam en voornaam + Basketbalkamp 2019. Graag tegen 15 februari 2019. De 2de schijf van € 100,- verwachten we uiterlijk tegen
1 april 2019.

Op deze manier hebben wij tijdig een zicht op het aantal deelnemers (maximum 72 jeugdspelers aangesloten bij BBC Houtem - het lidgeld voor het nieuwe seizoen moet vereffend zijn om mee te mogen op kamp) en zo kunnen wij de nodige schikkingen treffen voor de begeleiders en de trainers. Het resterende bedrag, € 60,- verwachten we op uiterlijk 1 juli 2019 op dezelfde rekening. De datum van betaling van het voorschot wordt als maatstaf gebruikt, mochten er meer spelers dan 72 inschrijven. De informatiebrochure wordt je enkele weken vooraf toegestuurd.

Er is goed nieuws voor ouders met minstens 3 kinderen fiscaal ten laste (-> zij hoeven daarom niet allen deel te nemen aan het kamp). Zij kunnen genieten van 15% korting, dit wel enkel op de verblijfskosten. Daarvoor moet je echter een officieel attest van gezinssamenstelling 2019 aanvragen bij de burgerlijke stand van uw gemeente en aan ons bezorgen bij de aanvang van het kamp. De korting bedraagt per kind € 25,- Dit mag je onmiddellijk in mindering brengen bij de betaling van het 3de deel.

Deelnemers aan het kamp (- 12 jaar) ontvangen later ook een fiscaal attest in het kader van kinderopvang voor de belastingaangifte.

Wij hopen u zeker op ons kamp te mogen verwelkomen en we duimen nu al voor een sportieve week.

 

Met sportieve groeten

De sportieve cel en coördinator