• De visie van de jeugdopleiding mee uitstippelen/ondersteunen en er over waken dat deze visie door de trainers wordt nageleefd.
 • Indelen van de jeugdploegen en toewijzen van coaches in samenspraak met de sportieve cel.
 • Inrichten van stages voor de jeugdploegen ( 4 per seizoen), bepalen van het onderwerp en zorgen voor trainers.
 • Bepalen van de onderwerpen en uitschrijven van de krijtlijnen voor het zomerkamp waarbinnen de trainers hun trainingen moeten voorbereiden. Aanduiden van de trainers.
 • Minimum 2 dagen deelnemen aan het zomerkamp.
 • Samen met de trainers en hun evaluaties de jeugdspelers mede evalueren en indien nodig bijsturen van het trainingsprogramma en/of de aanpak door de trainer.
 • Evalueren, opvolgen en bijsturen van de jeugdtrainers (trainingen, wedstrijden, voorbereidingen, evaluatie van hun spelers).
 • Per maand twee schriftelijke evaluaties van een bijgewoonde training en/of wedstrijd kunnen voorleggen.
 • Organiseren en leiden van de vergadering van de jeugdtrainers, minimum drie per seizoen.
 • Bijwonen van de vergaderingen van de sportieve cel en daar de nodige feedback geven vanuit de jeugdwerking o.a. naar de kansen binnen de seniorploegen.
 • Op vraag van de Raad van bestuur toelichting geven bij de jeugdopleiding en de visie hieromtrent vanuit de sportieve cel, de werking van de jeugdtrainers en de vorderingen van de jeugd.
 • Bij problemen tussen trainers en ouders , indien gevraagd de jeugdtrainer bijstaan in de communicatiestoornis.
 • De nodige communicatie onderhouden met de jeugdverantwoordelijke binnen het bestuur ten einde de jeugdwerking administratief en organisatorisch zo optimaal mogelijk te laten verlopen,.